Covid 19

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Revideret information findes på Kirkeministeriets hjemmeside >