Ted Sorensen

Til venstre: 12. marts 1963 · Præsident Kennedy og Special Counsel Ted Sorensen.
Foto: Robert Knudsen, White House / John F. Kennedy Library.
Til højre: Årstal? Ted Sorensen og datter ankommer med Egon Pleidrup til Ejerslev Kirke

Ted Sorensen var politisk rådgiver og taleskriver for John F. Kennedy. Døbt: Theodore Chaikin Sorensen Født 8. maj 1928 i Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA. Død 31. oktober 2010 (82 år) i New York, New York County (Manhattan), USA.

Ted Sorensens farfar: Jens Christian Sorensen. Født: 9. april 1866 i Ejerslev og døbt i Ejerslev Kirke.

Jens Christian emigrerede til USA som 14-årig med sine forældre Søren “Post” Pedersen og sin mor Mette Marie Sørensdatter Pedersen og sine søskende Kirstine, Niels, Søren og Anton. Familien ankom den 28. maj 1880 til New York havn med dampskibet s.s. Habsburg.

Den 24-årige jurist Ted Sorensen blev i 1953 ansat af den senere præsident John F. Kennedy som politisk rådgiver og taleskriver.

Efter at Kennedy i 1956 forgæves havde forsøgt at blive valgt til vicepræsident på partikonventet besluttede han sig for at gå på talerstolen og opfordrede tilhørerne til at bakke op om præsidentkandidaten Adlai Stevenson for om muligt at vinde præsidentvalget over den siddende præsident Eisenhower. Dette partikonvent blev som det første i historien dækket af TV, hvilket bevirkede, at TV-seere over hele USA fik øjnene op for Kennedys ubestridte talegaver. Dette medførte efterfølgende, at Kennedy fik et hav af invitationer især fra demokratiske partiforeninger til at komme at holde tale. For at kunne magte at tage på denne turné til de enkelte amerikanske stater inviterede Kennedy sin politiske medarbejder Ted Sorensen med. Typisk forløb det således, at mens Kennedy stod på talerstolen sad Ted Sorensen og skrev på Kennedys næste tale.

Kennedy og Ted Sorensen havde på deres lange turné rundt i hele USA mødt det demokratiske partis græsrødder, hvilket sikkert var en væsentlig årsag til, at Kennedy vandt præsidentvalget i 1960 med Lyndon B. Johnson som vicepræsident.

Efter at Kennedy havde vundet præsidentvalget i 1960, bad han Ted Sorensen om at danne den nye administration. Her- med ville Ted Sorensen komme til at bestride det 3. vigtigste embede i Det Hvide Hus. Ted Sorensen forfattede Kennedys indsættelsestale, som blev holdt i januar 1961.

I talen indgik blandt andet følgende velkendte passus: “ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”.

Ted Sorensen spillede en yderst vigtig rolle i de 13 dage i oktober 1962, som Cuba-krisen varede. Kennedy kunne ikke acceptere, at Sovjetunionen netop havde installeret en række raketanlæg til fremførsel af mellemdistanceraketter på Cuba. Kennedy bad sin bror justitsminister Robert Kennedy og Ted Sorensen om at komme med udkast til et brev til den sovjetiske leder Khrustsjov med krav om øjeblikkeligt at fjerne raket- anlæggene på Cuba. Kennedy bad Ted Sorensen om at udforme en tale, som blev udsendt i fjernsynet mandag 22. oktober 1962. Fredag aften i samme uge kom svaret fra Khrustjov, hvor han lovede at fjerne raketterne fra Cuba, mod at USA også fjernede sine raketter fra Tyrkiet og undlod at angribe Cuba, hvilket Kennedy accepterede.

Den 10. juni 1963 holdt Kennedy på American University i Washington D.C. sin nok bedste tale. Talen, som selvfølgelig var skrevet af Ted Sorensen, kaldes normalt fredstalen og var et signal til omverdenen om, at USA ønskede fred i verden. Ted Sorensen var pacifist og havde været militærnægter. Efter Ted Sorensens mening var fredstalen Kennedys bedste tale.

16 dage senere holdt Kennedy en mere kendt tale i Berlin. Denne tale indeholdt den velkendte passus: “Ich bin ein Berliner”. Formuleringen var Kennedys egen tilføjelse skrevet til med blyant og skal efter sigende være inspireret af Cæsar, som sagde følgende: “Jeg er borger af Rom” (Civis Romanus sum).

Den sidste tale, som Ted Sorensen skrev for Kennedy, skulle Kennedy have holdt i Dallas den 22. november 1963, men inden da blev Kennedy myrdet.