Krucifiks

Ejerslev Kirke rummer et prægtigt, senromansk krucifiks fra omkring 1250. Det tidligere korbuekrucifix er nu ophængt på skibets nordvæg. Kristusfiguren er senromansk; fremstiller Kristus som den sejrende konge (kongekronen). Korset er derimod i gotisk stil. Det er en kopi, der er lavet i 1905 ud fra den velbevarede vandrette planke.