Skib

Bænkene i Ejerslev Kirke er af nyere dato.

Orglet er anbragt i tårnrummet.

Kragstenene i korbuen er ens profileret. Begge har en dekoration, som måske skal være en drage. Den nordre (billedet) har endvidere to kryds.

Søndre kragsten.