Stole

Præstestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Stafferingen er dog ny.

Degnestolen er ny, men udført i gammel stil. Der er genanvendt enkelte gamle dele i ryggen.

Stol anbragt i koret.