Maria med barnet

Sengotisk træskærerarbejde fra o. 1500. Maria rækker det nøgne Jesus-barn et æble. Kronen fortæller, at der er tale om den himmelske dronning. Stafferingen er af nyere dato. Det er uvist, om figuren stammer fra en ikke længere eksisterende højaltertavle, eller fra et af sidealtrene. Nu er den ophængt på skibets nordvæg.