Prædikestol

Prædikestol fra o. 1625. Arkaderne har riflede pilastre, listekapitæler og bueslag af skællagte skiver, der er trukket på en snor. Bueslaget har en roset i midten I bueslagshjørnerne er der blomster. På postamentfremspringene løvemasker. Fra gamle regnskaber ved man, at prædikestolen blev stafferet af Rasmus Jensen Thrane i 1710. Den nuværende staffering med tekst er dog af nyere dato.