Skib

Korbuen er spidsbuet i gotisk stil. Den er muligvis udvidet i bredden, idet den mangler det slanke og opadstræbende, som præger de to sidealternicher. Bænkene er af nyere dato.