Menighedsrådet 2020-2024

Ejerslev-Jørsby sognes siddende menighedsråd er tiltrådt 29. november 2020. >